Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Uw beroepsproject definiëren

Bepaal wat u zou willen

  • Wat zijn uw vaardigheden, kwaliteiten, interesses?
  • Wat zijn uw prioriteiten voor uw professionele activiteit: nabijheid, vaste uren, loon, verantwoordelijkheden, autonomie, ...?
  • Welke pistes op de arbeidsmarkt kunnen in het licht van die informatie beantwoorden aan uw wensen?

Benut wat u al kunt

U hebt al gewerkt. Door uw handicap na een ongeval of ziekte kunt u echter uw beroep niet langer uitoefenen. Wat u kunt, is niet verloren. Sommige vaardigheden die u hebt ontwikkeld, kunt u ook toepassen in andere beroepen en in andere sectoren.

Bovendien hebt u door uw handicap ongetwijfeld ook nieuwe vaardigheden en knowhow ontwikkeld die voor elk bedrijf interessant zijn. Denk ook daaraan en leer ze kennen door de personen die u goed kennen te bevragen.

Houd rekening met de behoeften van de bedrijven

Wanneer u een scenario voor een beroepsproject hebt uitgewerkt, moet u zich informeren over de behoeften van de bedrijven en over de gewenste vaardigheden:

  • Welke bedrijven werven aan in de sector die u hebt geïdentificeerd?
  • Wat zijn de meest gevraagde beroepen?
  • Moeten uw huidige vaardigheden worden aangevuld?

Wie kan u helpen?

  • Uw behandelend arts kan u helpen om op een volkomen objectieve manier de consequenties van uw handicap te beoordelen.
  • De arbeidsbemiddelaars (Actiris, VDAB - DGTB, Forem, verenigingen voor uw handicap, ...) kunnen een beoordeling van uw vaardigheden en oriëntatiemogelijkheden voorstellen, maar ook bedrijfsstages om uw beroepsproject optimaal te definiëren en beroepsmogelijkheden te creëren.