Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Enkele vragen voor D-day

Anticipeer de vragen die de rekruteerder u zou kunnen stellen. Sommige vragen keren immers systematisch terug. Als u ze voorbereidt, wordt u niet verrast tijdens het interview.

Gouden tip: als u zonder veel problemen uw parcours en uw motivering voor de functie kunt verwoorden, zal de rekruteerder u wellicht slechts enkele vragen stellen.

Voorstelling

 • Vertel iets over uzelf. Stel uzelf voor.

Uw opleiding

 • Kunt u me eens uw parcours vertellen?
 • Waarom hebt u voor die opleiding gekozen?
 • Hoe verklaart u de incoherentie in uw studiecyclus?
 • Hebt u actief deelgenomen aan het verenigingsleven op uw school of aan de universiteit?

Uw ervaring en referenties

 • Op welke verwezenlijkingen bent u trots?
 • Waarom bent u weggegaan bij uw vorige werkgever? / Waarom wilt u uw huidige werk verlaten?
 • Wat waren uw exacte taken en verantwoordelijkheden bij die werkgever?
 • unt u me in het Engels uitleggen waarom deze job u interesseert?
 • Wat contact opnemen voor een aanbeveling?

Het bedrijf en de functie

 • Wat weet u over ons bedrijf?
 • Waarom bent u geïnteresseerd in ons bedrijf?
 • Wat trekt u aan in de voorgestelde functie?
 • Welk beeld hebt u van ons bedrijf?
 • Wat zijn de grootste concurrenten in onze sector? En waarom?
 • Waarom denkt u dat u de meest geschikte kandidaat bent?

Uw persoonlijkheid

 • Ziet u zichzelf in een leidinggevende functie?
 • Met welk soort mensen werkt u moeilijk samen?
 • Hebt u problemen met autoriteit?
 • Werkt u het liefst in team of eerder zelfstandig? En waarom?
 • Hoe overwint u uitdagingen?
 • Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om u in deze functie in te werken?
 • Kunt u met glijdende uren werken of hebt u liever vaste uren?
 • Houdt u van een stabiele omgeving of hebt u graag voortdurend nieuwe uitdagingen?
 • Hoe kiest u uw job? Kijkt u daarbij naar het loon, de inhoud of de uitdaging van de job?
 • Hoe ziet u de evolutie van uw carrière?
 • Welk basisloon verwacht u voor deze functie?

Persoonlijke vragen

 • Noem drie sterke punten en drie zwakke punten van u.
 • Hoe zou u zichzelf beschrijven?
 • U bent jonggehuwd. Bent u van plan om te stoppen met werken wanneer u kinderen hebt? Hebt u plannen in die richting? *
 • Wat motiveert u in het leven? Wat zijn uw drie persoonlijke doelstellingen in uw leven?
 • Wat zijn uw hobby's? Wat leest u graag?

Vragen in verband met uw handicap

Niet alle rekruteerders staan hetzelfde tegenover een handicap²

 • Hoe lang hebt u al uw handicap?²
 • Zijn er aanpassingen nodig aan uw werkplek? Zo ja, welke?
 • Welke impact zal uw handicap hebben op uw prestaties?²
 • Hoe gaat u om met uw handicap?²

OPGEPAST!

* De rekruteerder zou u vragen over uw privéleven kunnen stellen. Die vragen zijn normaal gezien enkel toegestaan als er een rechtstreeks verband bestaat met de functie of het bijhorende werk. Om ze te ontwijken, kunt u aan de rekruteerder vragen waarom hij u die vraag stelt. Daarbij is het belangrijk dat u dat zo beleefd mogelijk doet.

Soms worden dergelijke persoonlijke vragen gesteld om uw assertiviteit te testen of om te proberen u mogelijk op een ietwat agressieve manier uit het lood te slaan.

Het is belangrijk dat u zich vooral niet opwindt. Als men u "aanvalt", antwoordt u beheerst en legt u uit dat de bewering of de vraag niet gefundeerd is. Bewijs dat de rekruteerder ongelijk of een verkeerde indruk heeft. (beoordeling van stress / zelfbeheersing / argumentatie).
Als uw gesprekspartner slecht reageert, is het maar de vraag of u echt voor een bedrijf met een dergelijke mentaliteit wilt werken.

 ² Sommige goedbedoelende rekruteerders kunnen soms onbeholpen of ongepaste vragen over uw handicap stellen.
In dergelijk gevallen is het belangrijk om een positieve relatie te behouden. Dat kan bijvoorbeeld door te vragen om toe te lichten wat het verband is met de vacante betrekking en de vereiste vaardigheden.

Als u echter vindt dat de vraag discriminerend is, moet u niet aarzelen om assertiever te zijn.
U zeg dan, zonder u op te winden, dat u die vraag duidelijk als discriminerend ervaart of u vraagt aan de rekruteerder “Waarom die vraag?”, “Hebben mijn vaardigheden of mijn capaciteiten u niet overtuigd?”.