Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Total Petrochemicals & Refining

Bekijk de aanbiedingen van deze firma »

 •  

  De Total Groep, Frans van oorsprong, is internationaal in haar activiteiten alsook in de samenstelling van haar teams.
  Wij zijn ervan overtuigd dat de diversiteit van de talenten en van het management bepalend is voor onze competitiviteit, ons vermogen tot innovatie, onze attractiviteit en onze aanvaardbaarheid.
  Wij verzekeren de ontwikkeling van de beroepscompetenties en van de loopbaan van elke medewerker, zonder enige discriminatie, naar oorspong, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele aard of identiteit, of het behoren tot een politieke, religieuze, syndicale organisatie of tot een minderheid.

  Onze diversiteitpolitiek rust hoofdzakelijk op vijf pijlers: de gemengdheid, de internationalisatie, de integratie van personen met een handicap, de sociale diversiteit en de senioren.
  Voor de handicap berusten onze acties (gestructureerd rondom een door de sociale partners getekend en goedgekeurd door de werkadministratie akkoord voor wat betreft Frankrijk) op drie hoofdlijnen:

   
  •    Werkgelegenheid en professionele integratie 
  •    Opleiding en Sensibilisering van alle betrokken partijen 
  •    Professionele, persoonlijke en/of familiale begeleiding doorheen de loopbaan van de werknemer met een handicap

  Wij wensen onze acties te structureren ten voordele van de handicap in België.
  Onze recente samenwerking met Wheelit gaat ons helpen in het zoeken naar competente kandidaten en in het bevorderen van de  integratie van personen met een handicap in ons bedrijf.

Momenteel 0 werkaanbiedingen in het nederlands