Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Wat zijn redelijke aanpassingen ten behoeve van werknemers met een handicap?

De Interministeriële conferentie ten behoeve van personen met een handicap in België stelt een brochure ter beschikking over diversiteit, antidiscriminatie en redelijke aanpassingen op het werk.

De brochure licht eerst de grote beleidslijnen en maatregelen ter bevordering van de professionele integratie van werknemers met een handicap toe, met een beschrijving van hoe de antidiscriminatiewet bijdraagt aan dat beleid en welke voordelen diversiteit biedt. Vervolgens komen de "redelijke aanpassingen" aan bod, met uitleg over de draagwijdte van het begrip en pistes voor de uitvoering ervan aan de hand van talrijke concrete voorbeelden. De brochure bespreekt ook bestaande voorzieningen waarop de werkgevers een beroep kunnen doen om aanpassingen door te voeren, en herinnert aan de acties die mogelijk werden dankzij de antidiscriminatiewet.

Deze informatiebrochure richt zich vooral tot werkgevers en bedrijfsverantwoordelijken, maar is ook interessant voor werknemers met een handicap en voor alle andere bedrijfsmedewerkers.

De brochure lezen over de strijd tegen discriminatie in België (pdf) (nieuw venster)

De brochures lezen over Redelijke Aanpassingen van het centrum gelijkheid van kansen en voor racism bstrijding