Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Hoe de inschakeling van medewerkers met een handicap laten slagen?

De cel Diversiteit van het Directoraat-generaal Organisatie- en personeelsontwikkeling van de FOD Personeel en Organisatie heeft een nieuwe gids uitgebracht voor de geslaagde inschakeling van medewerkers met een handicap in het arbeidsproces.

De gids verschaft praktisch advies en nuttige contacten om een nieuwe medewerker met een handicap of chronische ziekte zo goed mogelijk te verwelkomen en in te schakelen. De gids is vooral bedoeld als handig hulpmiddel, zonder volledig te willen zijn.

Na de rekrutering is het belangrijk om bijzondere aandacht te besteden aan het onthaal en de daadwerkelijke integratie van de nieuwe medewerker. Bij een persoon met een handicap betekent dat vooral anticiperen op eventuele moeilijkheden en de nodige aanpassingen aan de werkplek doorvoeren, zodat die persoon zijn/haar plaats kan innemen en zich gemakkelijker kan integreren.

Het vervolg lezen van de gids omtrent de inschakeling van werknemers met een handicap in het arbeidsproces (pdf) (nieuw venster)