Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Leven met een handicap in het huidige Europa

De CFHE (Conseil Français des Personnes Handicapées Pour les Questions Européennes) en de CNSA (Franse solidariteitskas voor personen met een handicap) hebben een vergelijkend onderzoek gepubliceerd over de systemen in de verschillende Europese landen met betrekking tot personen met een handicap. Het onderzoek omvat Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Italië, België en Noorwegen.

Hoewel de evolutie in die landen een zeer verschillend vertrekpunt en verloop had, blijkt toch sprake te zijn van convergentie. Al die landen hanteren tegenwoordig principes als non-discriminatie, en de integratie ervan in het beleid en het dagelijkse leven (mainstreaming).

Daarbij gelden als essentiële doelstellingen:

  • Iedereen gelijke kansen geven, waarbij tewerkstelling de hoeksteen vormt.
  • Elke persoon met een handicap responsabiliseren via het kenbaar maken van zijn/haar eigen behoeften.
  • Een echt mainstreamingbeleid voeren, met als logische gevolg desinstitutionalisering.
  • Lokale overheden een beslissende rol toekennen in het regelen van individuele situaties.
  • Compenserende maatregelen voorzien met het oog op een gepersonaliseerd antwoord dat de behoeften geuit door de betrokkenen zo goed mogelijk benadert.

Het vervolg lezen van het vergelijkende onderzoek naar de systemen in verschillende Europese landen (in het Frans ) (pdf) (nieuw venster)