Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

RVA gaat 500 euro van loon gehandicapte werknemers betalen

De regering Leterme neemt op 26 februari op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een maatregel die toegang tot de arbeidsmarkt voor personen met een handicap vergemakkelijkt.

Concreet is voorzien dat vanaf 1 april 2010 een geactiveerde werkloosheidsuitkering (in het kader van de Activa) kan worden toegekend aan personen met een handicap, en dat vanaf de eerste dag waarop zij ingeschreven zijn bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (in plaats van zes maanden of meer in het algemene stelsel). Deze personen, gelijkgesteld met volledig uitkerings-gerechtigde werklozen, kunnen voortaan gedurende 24 maanden genieten van een geactiveerde uitkering van 500 euro per maand.

De personen die worden beschouwd als personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid en waarop de maatregel dus betrekking heeft, zijn de volgende:

  • niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap;
  • niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de medische voor-waarden om te kunnen genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming in gevolge de wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren onder het paritair comité nummer 327 voor sociale en beschuttende werkplaatsen, voor zover zij overstappen naar een reguliere tewerkstelling;
  • de werkzoekenden met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33 procent volgens de regels van de werkloosheidsreglementering.

Bron: milquet.belgium.be