Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Ratificatie door België van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap

België heeft het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd dat op 6 december 2006 werd goedgekeurd door de VN. Op 2 juli 2009 nam de internationale instantie akte van deze ratificatie.

België verbindt zich er ook toe om alles in het werk te stellen om personen met een handicap te integreren in alle domeinen van het sociale leven.

Dit verdrag begint als volgt (Art. 1) : “Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van de gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen.”

Het gaat dus om een herbevestiging van de universele mensenrechten. Met dit doel bepleit het verdrag een aantal praktische maatregelen zoals de toegankelijkheid van openbare ruimten, van instellingen, op het werk, thuis, … Het verdrag prijst ook de sensibilisering van de burgers en de naasten aan om de strijd aan te binden tegen vooroordelen.

België, dat slecht scoorde op het vlak van de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven, heeft een belangrijke stap gezet. Het blijft nog de vraag of dit zal leiden tot resultaten.

Bron: Guidesocial.be, VN-verdrag van 6 december 2006, www.un.org