Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Een nieuwe maatregel van de Franse Gemeenschapscommissie om de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven aan te moedigen

Op 30 april 2009 keurde het college van de Franse Gemeenschapscommissie een tekst goed met het doel de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen.

Dit besluit, dat op 29 mei 2009 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en van kracht werd op 8 juni 2009, voorziet een forfaitaire premie gelijk aan 30% van het brutosalaris voor alle contracten die worden afgesloten met een duur van maximaal 3 maanden. Het salaris moet effectief betaald worden door de werkgever en is voor de berekening van de premie begrensd tot drie keer het gewaarborgd gemiddeld maandelijks inkomen zoals bepaald in CAO nr.  43 van 2 mei 1988.

Deze premie werd vooral ingevoerd om uitzendkantoren aan te moedigen om  werknemers met een handicap in dienst te nemen. Bedrijven die een  persoon met een handicap willen aanwerven in het kader van een contract van korte duur, komen er echter ook voor in aanmerking.

Met betrekking tot contracten van lange of van onbeperkte duur bestaat er een maatregel om de bedrijven aan te moedigen. Het gaat om de integratiepremie, die elke maand wordt uitbetaald aan de werkgever. Het bedrag van deze premie is variabel en komt, zoals blijkt uit navraag bij de Franse Gemeenschapscommissie, overeen het met percentage rendementsverlies toegepast op de maandelijkse bezoldiging van  de werknemer.

Bron : Besluit 2009/76 van het  college van de Franse Gemeenschapscommissie gestemd op 30 april 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 mei 2009 en van kracht geworden op 8 juni 2009.